Carl-Josef Kutzbach
 
 
Was isch's Leba?
 
Zeerscht entdeksch d' Welt.
Na Dich selbscht.
Na machsch Ebbes aus Dir.
Mit Glück kasch drvo leba.
Na kommet Kendle ond Familie.
Sisch a Sau-Gschäft!
Gefährlich fir Eich zwoi!
Sent Kender groß, senner wiedr alloi.
Net lang, kommet Enkele.
Hilf doine Jonga!
Aber guck au nach Dir selbscht.
Vieles lasst noch, wirsch bescheida
ond schließlich bisch fascht wiedr a Kendle,
das mr versorga muss.
 
 
Nodiert am:  19.1.2008